เมนูหลัก
 หน้าหลักของหน่วยงาน
 ประวัติของหน่วยงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ที่ตั้งของหน่วยงาน
 บุคคลากรของหน่วยงาน
+ ติดต่อเรา


   ขั้นตอนและวิธีการ
  ขั้นตอนการนำเข้า
  ขั้นตอนการส่งออก
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

กฎหมาย ระเบียบ

ประกาศกรมประมง

 

คุณเข้ามาเป็นคนที่

net tracking stats
liquidated merchandise">
เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์จากด่านตรวจฯ

 กรมประมงเปิดให้บริการด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

ผู้ประกอบการที่จะนำเข้า-ส่งออก ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถขอใบอนุญาตผ่านระบบ FSW ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2555

 


   ข่าวจากส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
17-Dec-2013

   ข่าวจากกรมประมง
    หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ
 

นายสันติชัย แก้วสีนวล

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ
ท่าอากาศยานดอนเมือง


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ Foodsafty

   เว็บลิงค์อื่นๆ
กรมศุลกากร
กรมป่าไม้
กรมปศุสัตว
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา