powered by _script _version
หน้าแรก   ข่าวสาร  กระดานถาม-ตอบ   ความรู้  ‡ติดต่อเรา 
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต : สำนักบริหารจัดการด้านการประมง
  กองควบคุมฯ

คู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศ

 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายงานประจำเดือน
  ขั้นตอนและวิธีการ
เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ
  ผลการดำเนินงาน
  โครงการ
พิกัดศุลกากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการอาหารปลอดภัย
สำนักงาน กปร.
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
โครงการเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝนหลวง
ศูนย์ป้องกันและแห้ไขปัญหาภัยด้านการเกษตร
ราคาน้ำมันวันนี้
FishBase
มกอช
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์ประสานราชการกรมประมงใสสะอาด
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สถิติการนำเข้าและส่งออกกรมศุลกากร
แนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
 
 
คุณเข้ามาเป็นคนที่

เริ่มนับวันที่ 23 มิถุนายน 2552
 

   ข่าวสารต่างๆ

Quarantine

Port State Measures

Fisheries Single Window

กรมประมง \"ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด\" 48 รายการ
ในวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ป.ปลา
17 / ส.ค. / 2559
ตรวจสอบรายชื่อเรือนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ำ
เรื่อง ให้ด่านตรวจสัตว์น้ำตรวจสอบรายชื่อเรือฯ และแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบพร้อมให้ความร่วมมือ
9 / ก.พ. / 2558
   ภาพข่าวกิจกรรม
 
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับ
ดร.ถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
(ท่านแรก) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมประชุมเพื่อมอบนโยบาย
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำำและปัจจัยการผลิต
   ความรู้ต่างๆ
การนำเข้าสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิต
บันทึกสำนักงานกฤษฏีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
รายละเอียดพิกัดสินค้าประมงตามพิกัดอัตราศุลกากร
รายละเอียดพิกัดสินค้าประมงตามพิกัดอัตราศุลกากร พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549

   กระดานถาม - ตอบ
ดูหัวข้อทั้งหมด  


   ผู้บริหาร กคส.
 
ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
 


นายถาวร ทันใจ

ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้า-

สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต    เอกสารเผยแพร่

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558รวมกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ

   อีเมล์
 
Webmail
ฮอทเมล์
ยาฮูเมล์เวอร์ชั่นไทย
จีเมล์
 
I know this website provides quality dependent posts and other information, hollister hoodies keep up posting such articles. supras shoes cheap I decided to watch out these entire video clips. Hollister Why viewers still use apt peruse news papers when among this technological world everything namely accessible aboard network? hollister uk what you say guys? babyliss big hair accordingly keep it up. Good work babyliss pro perfect curl what a humorous this YouTube record namely I'm still laughing, chanel espadrilles for sale hence keep it up. Good work http://www.cadomel.co.ukWhen some one searches for his necessity thing,
 
 สงวนลิขสิทธิ์ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต Administrator