powered by _script _version
หน้าแรก   ข่าวสาร  กระดานข่าว   ความรู้  ‡ติดต่อเรา 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต : สำนักบริหารจัดการด้านการประมง
  ส่วนควบคุมฯ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 รายงานประจำเดือน

  ขั้นตอนและวิธีการ
เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ
  ผลการดำเนินงาน
  โครงการ
พิกัดศุลกากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการอาหารปลอดภัย
สำนักงาน กปร.
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
โครงการเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝนหลวง
ศูนย์ป้องกันและแห้ไขปัญหาภัยด้านการเกษตร
ราคาน้ำมันวันนี้
FishBase
มกอช
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์ประสานราชการกรมประมงใสสะอาด
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สถิติการนำเข้าและส่งออกกรมศุลกากร
แนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
 
 
คุณเข้ามาเป็นคนที่

เริ่มนับวันที่ 23 มิถุนายน 2552
 

   ข่าวสารต่างๆ

Quarantine

Fisheries Single Window

ตรวจสอบรายชื่อเรือนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ำ
เรื่อง ให้ด่านตรวจสัตว์น้ำตรวจสอบรายชื่อเรือฯ และแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบพร้อมให้ความร่วมมือ
9 / ก.พ. / 2558
งดส่งออกปลาม้าลายที่มีลักษณะเรืองแสง
ขอความร่วมมืองดส่งออกปลาม้าลายที่มีลักษณะเรืองแสง
18 / ธ.ค. / 2557
เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย
บริษัท Environor จากประเทศนอร์เวย์ นำเสนอเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย
4 / พ.ย. / 2557
การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง
คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง :กองการเจ้าหน้าที่
20 / พ.ค. / 2557
ความประสงค์ทราบข้อมูลความพึงพอใจ,ความคิดเห็นต่อการให้บริการของหน่วยงาน
http://www.fishquarantine.org/fswindow/index.php?pagename=detailnews&news_id=51#&panel1-1
20 / ก.พ. / 2557
   ภาพข่าวกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ ครั้งที่ 4/2558

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม กตส. 

 

 

 

นายแสน  ศรีงาม ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง เป็นประธานในพิธีเปิด

การสัมมนาเสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่ายควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 เมษายน 2558 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

 

รุ่นที่ 2 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

นายแสน  ศรีงาม ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ

(Port State Measures) สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 1-6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น   กรุงเทพมหานคร

 

    

 

วันที่ 16 มกราคม 2558 นายสมเกียรติ์ กาญจนาคาร

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เป็นประธานการประชุมหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ

  

นายแสน ศรีงาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านการประมง เป็นผู้แทนท่านอธิบดีกรมประมง

รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลกในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน

(บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window) มอบโดยอธิบดีกรมศุลกากร

  

 

วันที่ 16 มกราคม 2558 ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

จัดการประชุมเตรียมการการปฏิบัติการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures)

  

 
  

   ความรู้ต่างๆ
การนำเข้าสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิต
บันทึกสำนักงานกฤษฏีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
รายละเอียดพิกัดสินค้าประมงตามพิกัดอัตราศุลกากร
รายละเอียดพิกัดสินค้าประมงตามพิกัดอัตราศุลกากร พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549

   กระดานถาม - ตอบ
ดูหัวข้อทั้งหมด  


   ผู้บริหาร สคส.
 
ผู้อำนวยการส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
 


ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการค้า-

สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต    เอกสารเผยแพร่

ส่วนควบคุมฯ

รวมกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ มาตรฐานการบริหารงานด่านตรวจสัตว์น้ำ

   อีเมล์
 
Webmail
ฮอทเมล์
ยาฮูเมล์เวอร์ชั่นไทย
จีเมล์
   หนังสือพิมพ์

   ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
   ข่าวสด
   คมชัดลึก
   แนวหน้า
   สยามรัฐ
   มติชน
   ไทยโพสต์
   กรุงเทพธุรกิจ
   ฐานเศรษฐกิจ
   ประชาชาติธุรกิจ
   ผู้จัดการ
   โพสต์ทูเดย์
   สำนักข่าวไทย
   บางกอกโพสต์
   เดอะเนชั่น
   ไอเอนเอนนิวส์  

 
 สงวนลิขสิทธิ์ Administrator