powered by _script _version
หน้าแรก   ข่าวสาร  กระดานถาม-ตอบ   ความรู้  ‡ติดต่อเรา 
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต : สำนักบริหารจัดการด้านการประมง
  ส่วนควบคุมฯ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 รายงานประจำเดือน

  ขั้นตอนและวิธีการ
เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ
  ผลการดำเนินงาน
  โครงการ
พิกัดศุลกากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการอาหารปลอดภัย
สำนักงาน กปร.
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
โครงการเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝนหลวง
ศูนย์ป้องกันและแห้ไขปัญหาภัยด้านการเกษตร
ราคาน้ำมันวันนี้
FishBase
มกอช
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์ประสานราชการกรมประมงใสสะอาด
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สถิติการนำเข้าและส่งออกกรมศุลกากร
แนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
 
 
คุณเข้ามาเป็นคนที่

เริ่มนับวันที่ 23 มิถุนายน 2552
 

   ข่าวสารต่างๆ

Quarantine

Port State Measures

Fisheries Single Window

กรมประมง \"ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด\" 48 รายการ
ในวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ป.ปลา
17 / ส.ค. / 2559
ตรวจสอบรายชื่อเรือนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ำ
เรื่อง ให้ด่านตรวจสัตว์น้ำตรวจสอบรายชื่อเรือฯ และแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบพร้อมให้ความร่วมมือ
9 / ก.พ. / 2558
   ภาพข่าวกิจกรรม

ส่วนควมคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบ การนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

วันที่ 21-25 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท

 

 

 

  

ส่วนควมคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

กฏหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

วันที่ 7-8 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง

วันที่ 10-11 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

วันที่ 16-17 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21-22 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

วันที่ 30-31มีนาคม 2559
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

พิธีรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558

ณ ห้องเจ้าพระยา 1-2 ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี

"การออกใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำ ผ่านระบบ Fisheries Single Window"

โดยส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กองบริหารจัดการด้านการประมง

โครงการสัมมนาหลักสูตร

ระดมความคิด เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ วันที่ 1 กันยายน 2558

 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

  


   ความรู้ต่างๆ
การนำเข้าสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิต
บันทึกสำนักงานกฤษฏีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
รายละเอียดพิกัดสินค้าประมงตามพิกัดอัตราศุลกากร
รายละเอียดพิกัดสินค้าประมงตามพิกัดอัตราศุลกากร พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549

   กระดานถาม - ตอบ
  WwESKhLaXCFR
  9NvDuNv7ruu
  oLNwwlcjBu
  6ARkXihl
  oUe7Do4l
  การนำเข้าแผ่นเปลือกหอยเรียบ ขัดเงา เพื่อตืดบนหน้าปัดนาฬิกา ต้องขอนุญาตหรือไม่
  การขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าสัตว์นี้ำ
  การยื่นคำขอใบอนุญาต Cites
ดูหัวข้อทั้งหมด  


   ผู้บริหาร สคส.
 
ผู้อำนวยการส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
 


นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการค้า-

สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต    เอกสารเผยแพร่

ส่วนควบคุมฯ

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

รวมกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ มาตรฐานการบริหารงานด่านตรวจสัตว์น้ำ

   อีเมล์
 
Webmail
ฮอทเมล์
ยาฮูเมล์เวอร์ชั่นไทย
จีเมล์
 
I know this website provides quality dependent posts and other information, hollister hoodies keep up posting such articles. supras shoes cheap I decided to watch out these entire video clips. Hollister Why viewers still use apt peruse news papers when among this technological world everything namely accessible aboard network? hollister uk what you say guys? babyliss big hair accordingly keep it up. Good work babyliss pro perfect curl what a humorous this YouTube record namely I'm still laughing, chanel espadrilles for sale hence keep it up. Good work http://www.cadomel.co.ukWhen some one searches for his necessity thing,
 
 สงวนลิขสิทธิ์ Administrator